fbpx

vzw Tolbo

Onlangs hadden we een fijn gesprek met Mark van de vzw Tolbo.
vzw Tolbo zegt u?

Investeren in toegankelijkheid = investeren in de toekomst

TolBo staat voor Toegankelijkheid Lokale Besturen en Overheidsorganisaties.

Omdat toegankelijkheid een zeer ruim begrip is en het terugvinden van de informatie niet evident is, hebben wij  – als verbindingsagent – o.a. een ‘portaalsite’ ontwikkeld.

Het belangt niet enkel personen met een beperking aan, maar evengoed senioren, patiënten met een breuk en/of chronische aandoening, jonge ouders met een kinderwagen, een reiziger met een zware reiskoffer, … .

Kortom, toegankelijkheid gaat ons allemaal aan!

Als verbindingsagent willen we

*met onze website individuele burgers, bestaande organisaties en structuren samenbrengen

*waar mogelijk een bijdrage leveren om te komen tot een integraal toegankelijke samenleving

Neem zeker eens een kijkje op de website: https://vzwtolbo.be/

Buitengewoon werk.

Buitengewone tijden vragen om buitengewone ideeën.
Nochtans is het idee achter buitengewoon werk niet nieuw, laat staan buitengewoon.

“Begeleid werken is een vorm van onbetaalde bezigheid, enkel bestemd voor personen met een (vermoeden van) handicap. Het systeem is geregeld door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.” 

Vlaamse Overheid. (z.d.). Wat is het verschil met arbeidszorg en begeleid werken?. Geraadpleegd op 6 september 2022, van https://www.vaph.be/organisaties/rth/ondersteuning

Het doel van onze website is een brug te bouwen tussen geïnteresseerde werkgevers en jobcoachen uit de sector voor personen met een beperking.

Waarom maken we van één plus één geen drie?
Eind juni 2022 waren er 87 130 openstaande vacatures in België. Wekelijks horen we berichten van sectoren waar het water aan de lippen staat.
Anderzijds zijn er mensen die vanwege een fysieke of verstandelijke beperking volledig weggecijferd lijken te worden. Mensen die omwille van hun beperking niet kunnen inschuiven in het reguliere arbeidsmilieu of in het maatwerkcircuit.
Mensen die met trots en toewijding op een zinvolle manier hun steentje willen bijdragen in uw bedrijf/organisatie/…
Deze mensen worden ondersteund en bijgestaan door hun persoonlijke jobcoach (bijvoorbeeld vanuit hun zorginstelling).

Als werkgever zorgt u voor een duidelijk afgebakend takenpakket en een veilige werksfeer.
Voor de werkgevers zijn er geen kosten verbonden aan hun engagement.

Overtuig jezelf.
Schrijf mee aan een mooi verhaal.
Want buitengewoon werkt!