fbpx

Middagtoezicht

Je houdt op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag tussen 12u00 en 13u00 toezicht op de speelplaats over de leerlingen van de lagere afdeling (kinderen tussen 6 en 12 jaar).

Je zorgt ervoor dat de speeltijd rustig verloopt en de kinderen zich aan de regels houden.

Toezichthouder kleuters over de middag

Je houdt toezicht over de kleuters in de refter, helpt hen bij het eten, begeleidt hen daarna naar de speelplaats en houdt vervolgens  toezicht over de kleuters op de speelplaats. Al deze taken doe je samen met de kinderverzorgster van de school. In de refter krijg je daarbovenop ook ondersteuning van een 6-tal kinderen van het 6de leerjaar.

Je toezicht start om 11u45 en eindigt om 13u00 en dit op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag.

Toezichthouder refter

Je houdt op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag tussen 12u00 en 13u00 toezicht over de leerlingen van de lagere afdeling (tussen 6 en 12 jaar) in de refter.

We werken in 2 groepen, de ene groep eet tussen 12u00 en 12u35 (warme maaltijden) en de andere groep tussen 13u35 en 13u00 (boterhameters).

Je zorgt ervoor dat dit op een rustige manier verloopt en helpt de kinderen waar nodig.

Augustinusschool

Ondersteuning wandelpool, elke laatste vrijdagochtend van de maand.
Dit wordt bij groot succes misschien wel uitgebreid naar meerdere wandelpools per maand.
De ultieme droom is om dagelijks wandelpools te organiseren om zo een veilige verkeerssituatie aan de schoolpoort te bekomen.